Regnskab

For virksomheder som har fravalgt revision udarbejder jeg årsrapport og skattemæssige specifikationer.

Jeg foretager elektronisk indberetning af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og selvangivelse til Skat.

For virksomheder som har revision foretager jeg klargøring af regnskab til revisor (afstemninger og “revisormappe”)