Antihvidvask

I henhold til hvidvaskloven (som burde hedde antihvidvaskloven) er jeg forpligtet til at vurdere om kunder udgør en risiko for hvidvask (herunder skatteunddragelse) og terrorfinansiering. Jeg skal kunne dokumentere at jeg har foretaget denne vurdering.

Et samarbejde starter derfor altid med et møde. Jeg jeg skal se og arkivere ID-dokumentation i form af pas og sygesikringsbevis.

Hvis jeg vurderer at der foregår hvidvask eller skatteunddragelse er jeg forpligtiget til at indberette forholdene til SØIK.